BIO Chocolino Malzkaffee, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • EU-Bio
6,39 € */ 175g
1 * 175g (36,51 € / kg)
BIO Country Kaffee
 • Lebensbaum
 • Deutschland
 • EU-Bio
4,35 € */ 100g
BIO Dinkel Kaffee, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • Demeter
5,49 € */ 75g
1 * 75g (7,32 € / 100g)
BIO Dinkel Kaffee, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • Demeter
9,29 € */ 175g
1 * 175g (53,08 € / kg)
BIO Falscher Kaffee Dinkelkaffee instant
 • Sonnentor
 • Österreich
 • EU-Bio
4,99 € */ 50g
1 * 50g (9,98 € / 100g)
BIO Getreide Bohnen Kaffee Duo
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • EU-Bio
7,89 € */ 100g
BIO Getreide Kaffee Typ Cappucino, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • EU-Bio
6,75 € */ 175g
1 * 175g (38,57 € / kg)
BIO Getreide Kaffee zum Filtern
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • Demeter
5,79 € */ 500g
1 * 500g (11,58 € / kg)
BIO Getreide Kaffee, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • Demeter
8,29 € */ 200g
1 * 200g (41,45 € / kg)
BIO Getreide Kaffee, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • Demeter
10,90 € */ 250g
1 * 250g (43,60 € / kg)
BIO Getreide Kaffee, instant
 • Naturata e.G.
 • Deutschland
 • Demeter
5,49 € */ 100g
BIO Hildegard Dinkel Kaffee, instant
 • St. Hildegard Posch GmbH
 • Österreich
 • EU-Bio
5,59 € */ 100g